Boeken en CD

Tijdens signeersessie in Heemstede

Maurice Hermans

ook de jeugd heeft belangstelling voor mijn boekje...

Dichter bij Liefde is de eerste gedichtenbundel, geschreven door Maurice Hermans.

 

Maurice Hermans (65) is de middelste zoon van Nederlands meest geliefde versjes- en gedichtenbundelschrijver/theaterman en levenskunstenaar Toon Hermans.

Begrijpelijk, dat er in het werk van zijn zoon Maurice, paralellen lopen naar het werk van Toon. Als je veertig jaar aan de zijde mocht meelopen van deze veelzijdige theaterman, dan blijft er wellicht iets hangen…

 

Net als zijn vader schrijft Maurice zijn gedichten op een begrijpelijke, soms ongekunstelde manier neer, in zijn eigen woorden. Van literair schrijven of grammaticale hoogstandjes is hier geen sprake, maar van het bereiken van emoties bij zijn lezers des te meer.

 

Geluk, liefde en de natuur, maar vooral gewone onderwerpen, zijn de thema’s waar Maurice Hermans zijn lezers mee aan het denken zet…of helemaal niet. Ook goed!

Luchtige woorden aan elkaar geschreven, gewoon lekker lezen in plaats van naar de televisie te kijken…

 

Veel plezier!

 

Dichter bij Liefde

Auteur: Maurice Hermans

Uitgeverij Boekenbent, Barneveld

ISBN 978-94-6203-399-3

VERZOEKEN VOOR INTERVIEWS kunt u rechtstreeks richten aan: maurice.hermans@planet.nl

 

Professor Cees Dam (architect) ontvangt het boekje uit handen van Maurice tijdens de signeersessie in Heemstede.

 

Signeersessie in het land

'In ieder geval is een zoon geen

rechter over zijn vader,

en zeker ik niet, en zeker niet over

een vader als jij...'

 

(uit: Ivan Toergenjev, Vaders en zonen.

Nederlandse vertaling: Veen uitgevers, 1991)

 

Inleiding

 

Ieder mens raakt op een gegeven moment geïnteresseerd in zijn afkomst. Bij de een komt dat moment na de pensionering, wanneer vrije tijd de mogelijkheid biedt om in archieven te duiken en om terug te gaan naar voorouderlijke geslachten. Een ander raakt op jongere leeftijd verslaafd aan 'stamboomonderzoek' en wordt lid van een genealogische vereniging. Men komt dan uit tot in de zeventiende en zestiende eeuw. 'Ik ben nog familie van je,' hoorde ik iemand zeggen. 'We hebben een gezamenlijke voorouder in 1639...' Zó ver terug ga ik niet in mijn geschiedenis, bij lange na niet. Ik ben niet zo'n speurder in het verleden, ben nog te veel bezig met het leven nu, geboeid door vrouw, kinderen en kleinkinderen, door wat ik om mij heen zie, in het theater, in de sport, in de schilderkunst.

In een eerder verschenen uitgave van dit boek ging ik een klein stukje terug in mijn geschiedenis. Ik schreef dat boek vrijwel direct na het overlijden van mijn moeder Rietje in een tijd dat ik nou niet direct een ‘goed ‘contact met mijn vader onderhield. Nu bijna vijf en twintig jaar later denk ik dat de tijd gekomen is om mijn wat ‘volwassener’ gedachte over deze en de ‘daarna’ periode vast te leggen. Dat had te maken met de 10e sterfdag van mijn vader in 2010.

Er werden documentaires over hem gemaakt, er was veel eerbetoon, er verscheen een biografie en er werd een musical gespeeld in de Nederlandse en Vlaamse Theaters, artiesten begonnen opeens zijn liedjes te zingen, maar er zal niemand zijn die deze altijd bezige Toon Hermans écht kan analyseren of zijn eigenlijke levensverhaal zou kunnen vertellen.

Zo nu en dan nam hij de vrijheid om er zelf iets over te schrijven, zoals in Tussen mei en september. Dagboek (1976), Verhalen uit mijn leven (1986) en zijn laatst gepubliceerde Levensboek. Deze boeken zijn fragmenten uit zijn leven, maar vormen niet een samenhangend verhaal.

Toon - zoals ik mijn vader in dit boek vaak zal noemen, zoals u en elke lezer hem noemt; niemand had het over Meneer Her¬mans, behalve zijn personeel — was geen man die romans, lange levensverhalen, kon schrijven. Er was toen ook niemand die zijn biografie kon schrijven. Toon had immers nog zoveel te doen en te vertellen. Ook ik ga, zoals gezegd, maar een klein stukje terug in Toons geschiedenis, namelijk tot het moment dat ik geboren werd. Dat was op 14 april 1949 in de Churchilllaan te Amsterdam, maar in dit boek ga ik verder, zoals gezegd vanaf het overlijden van moeder Rietje tot vandaag de dag, tien jaar na zijn dood.

Het gaat dus om een periode van ruim zestig jaar. De jaren vóór 1949, tot aan Toons geboorte op 17 december 1916 te Sittard, heb ik kort samengevat uit docu¬menten. Vooral die gebeurtenissen die van belang zijn ge¬weest voor de loopbaan in het theater van Toon.

Natuurlijk, dit boek bevat een stukje geschiedschrijving van Toon Hermans en het theater. Ik ben er zo lang zo nauw bij betrokken geweest, dat ik er vanachter de coulissen, vanuit de repetitieruimte, vanuit de montagekamer, vanuit de bespre¬kingen, kortom vanuit alle hoeken over kan schrijven, óók vanaf het toneel. Maar het gaat ook over de uren buiten het theater en alles wat daar omheen hangt; het gaat over de relatie vader en zoon, zoals ik die mij herinner of zoals ik die aan de hand van brieven en andere documenten heb kunnen oproe¬pen.

In het leven van Toon, maar zeker ook in dat van mij, van mijn vrouw Mary en onze kinderen, is een grote cesuur gekomen, een verandering die iedereen treft die een zeer grote liefde tamelijk plotseling verliest. De dood van Rietje, mijn moeder, heeft mij meer dan welk feit of welke herdenking dan ook, ertoe ge¬bracht om eens terug te kijken op het gezin waaruit ik ben voortgekomen. Ik hoor het mijn moeder al zeggen: 'Zou je dat nu wel doen, Maurice?' En ik antwoord: 'Ja, mam, als ik vind dat het een aardig boekje is geworden, komt het uit. Ik begin er gewoon aan.'

Zonen die over hun vader schrijven zijn niet zo ongewoon. Van Ivan Toergenjev verscheen ooit een nieuwe Neder¬landse vertaling van de roman Vaders en zonen en hoewel dit een gefingeerd verhaal is, is het een voorbeeld van het oude thema: zonen die zich afzetten tegen de ideeën van hun vader. Die behoefte heb ik niet gehad tijdens zijn leven. Maar in deze vernieuwde versie van mijn boekje over Toon, zal ik toch enigszins aangeven dat ik niet alles kon accepteren van de dingen die hij van ons wilde. Sommige verhalenschrijvers, zoals Maarten 't Hart, hebben met de tekening van hun vader grote indruk gemaakt. Weer andere auteurs, neem Ischa Meijer, hebben hun vader heel scherp beschreven, bijna een gelijkend documentair portret gemaakt. Ik heb geen enkele literaire pretentie. Ik heb ook niet het idee dat ik een biografisch portret kan maken dat de toets van de documentaire kritiek kan door¬staan. Wat ik wel kan is op mijn manier weergeven wat ik met mijn vader heb meegemaakt. Wat het betekent zoon te zijn van een man die door honderdduizenden op handen werd gedra¬gen. Hoe een groot kind probeert zijn eigen weg te vinden, wat in mijn geval een bijna onmogelijke opgave was.

Dichter bij Liefde is de eerste gedichtenbundel, geschreven door Maurice Hermans.

Maurice Hermans (64) is de middelste zoon van Nederlands meest geliefde versjes- en gedichtenbundelschrijver/theaterman en levenskunstenaar Toon Hermans.

Begrijpelijk, dat er in het werk van zijn zoon Maurice, paralellen lopen naar het werk van Toon.

Als je veertig jaar aan de zijde mocht meelopen van deze veelzijdige theaterman, dan blijft er wellicht iets hangen…

Net als zijn vader schrijft Maurice zijn gedichten op een begrijpelijke, soms ongekunstelde manier neer, in zijn eigen woorden. Van literair schrijven of grammaticale hoogstandjes is hier geen sprake, maar van het bereiken van emoties bij zijn lezers des te meer.

Geluk, liefde en de natuur, maar vooral gewone onderwerpen, zijn de thema’s waar Maurice Hermans zijn lezers mee aan het denken zet…of helemaal niet. Ook goed!

Luchtige woorden aan elkaar geschreven, gewoon lekker lezen in plaats van naar de televisie te kijken…

 

Veel plezier!

 

Dichter bij Liefde

Auteur: Maurice Hermans

Uitgeverij Boekenbent, Barneveld

ISBN 978-94-6203-399-3

VERZOEKEN VOOR INTERVIEWS kunt u rechtstreeks richten aan:

maurice.hermans@planet.nl

 

prijs 14,90 excl. verzendkosten

te bestellen via e-mail:

maurice.hermans@planet.nl

ALTIJD ZAL IK VAN JE HOUDEN

 

 

Het laatste verschenen boek van Maurice Hermans geschreven als eerbetoon aan zijn vader. Hij vertelt over zijn jeugd in Zandvoort, Maastricht, Zwitserland en over de reizen naar theater met vader Toon. Honderduizenden kilometers autoverhalen, verhalen over de mislukte film van Toon, de successen in de Nederlandse en Vlaamse Theaters, zijn nooit gemaakte tournee naar Amerika, maar ook verhalen van de liefde voor moeder Rietje, zijn broers en nog veel en veel meer. Wilt u alles weten van Toon en zijn leven, dan is dit boek een welkome aanvulling op alles wat de meester zelf ooit schreef en bezong.

 

De Vlaamse Uitgeverij Lannoo in Tielt geeft dit boek uit en is te verkrijgen op bestelling bij de reguliere boekhandel.

 

Prijs van het boek is

19,99 euro excl. verzendkosten

 

Ook te koop in de theaters waar de voorstelling TOON, LIEDJESMAN gaat spelen af september 2017.